FOLKETINGSKANDIDAT FOR DANMARKS DEMOKRATERNE STORKREDS ØSTJYLLAND

Stem personligt på Erik Poulsen ved folketingsvalget 2022

MEGET MERE FOKUS PÅ GRØN ENERGI

Energipolitikken skal på dagsordenen i meget højere grad end før. Vi skal, og kan, frigøre os fra Russisk gas og sort energi. Men det skal prioriteres massivt og opstå i stærke samarbejder med produktionsdanmark.

Vi skal satse meget bredere end vindmøller når vi snakker energipolitik.

Der er allerede nu et stort grundlag for at blive uafhængige af sort energi og russisk gas i Danmark. Men afgifter og den nuværende politik gør det næsten umuligt at omsætte det.

Vidste du fx at solen producerer energi nok på en dag til at skabe el til hele jordens befolknings el forbrug i 8 år.

Og hvis man fjerner tilslutningsafgiften på solceller, så kunne mange husstande og erhverv blive selvforsynende allerede om få måneder?

Eller at landbrugets biomasse har store potentialer til at kunne lave bio-gas nok til, at vi kan være selvforsynende i grøn gas?

Politikkerne tænker alt for ensidigt og naivt i klima- og energipolitikken. Der er behov for at vi gør noget helt akut for at sænke priserne og gøre os uafhængige.

LÆS MERE HER!

LANDBRUGET OG DERES FØLGEVIRKSOMHEDER SKAL HAVE GODE VILKÅR

Landbruget skal ikke have flere afgifter og byrder! Danmark er et stolt landbrugsland. Landbruget bidrager med kvalitetsfødevarer til ind- og udland og arbejdspladser i en masse følgevirksomheder.

Landbruget og følgevirksomhederne skal ikke have flere restriktioner og bureakrati, men skal have gode vilkår til at kunne producere og innovere.

For eksempel har landbrugets biomasse har store potentialer til at skabe fx bio-gas, som med tid, kan frigøre os fra Russisk gas, så vi kan blive selvforsynenen.

I stedet for at skælde ud på landbruget, så skal vi samarbejde og bruge de ressourcer jorden har, på en måde som giver mening.

Det giver arbejdspladser, innovative bæredygtige løsninger og det holder liv i stolte danske traditioner og værdier.

LÆS MERE HER!

PRODUKTIONSDANMARKS VILKÅR SKAL FORBEDRES

Vores små og mellemstore erhverv er vores største kilde til velfærd. Når vi, fra politisk side, sørger for at det nemt at drive en sund forretning - uanset størrelse - så har vi et rigt samfund, som vi alle kan nyde godt af.

Vi skal sikre de små og mellemstore virksomheder i Danmark. De danske arbejdspladser og produktion i Danmark skal have gode forhold og vækstbetingelser.

Vi skal sørge for at danske kompetencer, viden og faglighed bliver brugt til gavn for danskerne. Så de ikke behøver søge kapital i Kina, og dermed give vores største styrke, vores viden, væk til højst bydende.

Vi skal støtte op om mere innovation, mindre bureakrati og bedre produktionsvilkår.

LÆS MERE HER!

VELFÆRD OG LIVSKVALITET TIL BØRN, SÅRBARE & ÆLDRE

I Danmark betaler vi høje skatter, og de penge skal være med til at skabe tryghed, livskvalitet og varm velfærd, for både familier, sårbare og de ældre.

Børne familierne skal selv kunne bestemme, hvordan deres barsel skal være. Det er ikke en beslutning EU skal kunne træffe for dem. Det er sund fornuft.

Vi skal kunne være trygge ved at sende vores forældre på plejehjem. De ældre skal kunne vælge private plejehjem, så de har indflydelse på deres alderdom. Ligesom Arne-pensionen skal bevares, så man kan trække sig lidt tidligere, hvis man har slidt og slæbt. Det fortjener de.

De socialt udsatte og deres familier skal have hjælp til at få et liv som er værdigt for dem. I stedet for at blot at være et nummer i systemet.

Vores sundhedsvæsen skal have dygtige og glade medarbejdere, der har tid og kvalifikationer til at hjælpe ordenligt.

LÆS MERE HER!

DANMARK SKAL HÆNGE SAMMEN

Vi skal værne om vores erhverv og arbejdspladser i udkantsdanmark.

Derfor skal vi have en ordentlig infrastruktur. Det gælder både trafik,

internet og mobiltelefon-forbindelsen.

Der kan med fordel flyttes opgaver fra Aarhus havn til Grenå havn, og på den måde sikre liv og arbejdspladser i de mindre byer.

Alt skal ikke være centraliseret i de store byer, og der skal ikke være forskel på vilkår, bare fordi man bor i en kommune langt væk fra "opmærksomhedens centrum"

LÆS MERE HER!

OM ERIK POULSEN

POLITISKE BLÅ BOG

📘Fem år i Århus Amtsråd som formand for miljø og trafikudvalget, medlem af ligestillingsudvalget og amtets repræsentant i bestyrelsen for Fregatten Jylland. 


📘 Formand for Århus/Hadsten Landboforening og bestyrelsen i Dansk Landbrug på Axelborg, derunder formand for Åbent Landbrug.


📘Formand for Danske Halmleverandører og Midtjysk Halm 


📘 Næstformand for Organic Fuel Technology A/S

BAG SCENEN

Jeg er 60 år og gift med Sis. Sammen har vi 3 døtre og 8 børnebørn.

Jeg er født, opvokset og har drevet erhverv i 38 år i Ødum ved Hadsten.

For 3 år siden flyttede vi til Helgenæs.

Til daglig driver vi landbrug fra Bjørnegården på naturskønne Helgenæs, det sydlige Djursland.


Vi har en grisebesætning og en mindre Galoway kødkvægsbesætning. 


Sammen med vores planteavl, har vi en halmproduktion, hvor vi leverer grøn og CO2 neutral energi til tre varmeværker.

JEG MENER...

Jeg mener politik skal komme danskerne til gode, og at politikerne er her for værne om danskernes interesser og ikke omvendt. 


Jeg ser gerne at vi får politik tilbage på et jordnært niveau, hvor politiske løsninger kommer direkte til gavn for danskerne og danskernes hverdag.


Det politiske arbejde er ikke nyt for mig. Jeg har været formand for Miljø- og Trafikudvalget i Århus Amt, været formand for en Landboforening, siddet i Dansk Landbrugs bestyrelse på Axelborg herunder været formand for Åbent Landbrug. I dag sidder jeg som formand for Danske Halmleverandører.


Stem personligt på

ERIK POULSEN

Storkreds Østjylland

KONTAKT MIG HER

EMAIL

bg@bjoernegaarden.com

TELEFON 

+45 22179143

DONÉR  

Mobilepay til donationer:

Share on LinkedIn